Fjaka


Psihofizičko stanje prilikom težnje ni za čime. Učestala je greška zamijeniti fjaku s lijenošću.

Picaferaj


U staro vrijeme kada su ulice grada osvjetljivale plinske svjetiljke postojao je gradski djelatnik kojemu je posao bio šibicom upaliti svaku od tih plinskih svjetiljki.