Fjaka


Psihofizičko stanje prilikom težnje ni za čime. Učestala je greška zamjeniti fjaku s ljenošću.

Picaferaj


U staro vrijeme kada su ulice grada osvjetljivale plinske svjetiljke postojao je gradski djelatnik kojemu je posao bio šibicom upali svaku od tih plinskih svjetiljki.